Vitmarket - ponad 10 lat doświadczenia

Produkty dla Twojego zdrowia

ponad 10 lat doświadczenia

Zadzwoń:785 254 947 / 667 460 011

Układ nerwowy

Cechą układu nerwowego jest szybki przekaz sygnałów na duże odległości, który odbywa się w postaci impulsów elektrycznych, przesyłanych wzdłuż błony komórkowej neuronu. Przekazanie sygnału między komórkami nerwowymi, nerwowymi i mięśniowymi lub nerwowymi i gruczołowymi odbywa się przez synapsy, najczęściej dzięki wydzieleniu substancji chemicznej zwanej neuroprzekaźnikiem.

Podstawową formą działania układu nerwowego jest odruch. Jest to reakcja organizmu na bodziec, która zachodzi przy udziale układu nerwowego.

Strukturalnym podłożem odruchu jest łuk odruchowy. Łuk odruchowy stanowi drogę, jaką pokonuje impuls nerwowy od receptora do efektora. Receptory umożliwiają odbiór sygnału. Efektorami, czyli narządami wykonawczymi, są komórki mięśniowe i gruczołowe.

Łuk odruchowy składa się z pięciu elementów: receptora, drogi dośrodkowej (czuciowej), ośrodka nerwowego, drogi odśrodkowej (ruchowej), efektora. Stopień złożoności łuku odruchowego może być różny. Najprostszy składa się z neuronu czuciowego i ruchowego, połączonych jedną synapsą w ośrodku nerwowym (odruch monosynaptyczny – np. odruch kolanowy). W bardziej złożonych łukach odruchowych między neuronami czuciowymi znajduje się jeden lub więcej neuronów pośredniczących (odruch polisynaptyczny – np. odruch zginania kończyny pod wpływem bólu). Niekiedy neurony czuciowe przesyłają też drogami nerwowymi informacje do ośrodków nadrzędnych.

Odruchy mogą być bezwarunkowe i warunkowe.
Odruchy bezwarunkowe są wrodzone. Zachodzą automatycznie, bardzo szybko, bez udziału świadomości. Łuki odruchowe, które umożliwiają ich przebieg, są zdeterminowane genetycznie. Zatem przez całe życie są niezmienne. Odruchami bezwarunkowymi są reakcje warunkujące przeżycie organizmu, w tym także obronę, np. odruch ssania, zwężanie źrenicy pod wpływem światła, cofanie ręki po ukłuciu. Umożliwiają też zachowania instynktowne. Związane są z ośrodkami rdzenia kręgowego oraz ośrodkami podkorowymi mózgu i określane jako niższe czynności nerwowe.
Odruchy warunkowe są nabyte podczas życia osobniczego. Powstają w wyniku kojarzenia bodźców (bodźca wywołującego reakcję z bodźcem obojętnym). Zatem powstają na bazie odruchów bezwarunkowych, np. wydzielanie śliny na myśl o posiłku. Wymagają jednak ciągłego podtrzymywania, gdyż inaczej zanikają. Związane są z działaniem kory mózgowej i innych struktur mózgu. Stanowią podstawę wyższych czynności nerwowych. Warunkują uczenie się. Podstawą uczenia się jest zapamiętywanie. Wyróżnia się pamięć krótkotrwałą, która wykorzystywana jest do zapamiętywania informacji podczas wykonywania danego działania oraz pamięć długotrwałą, umożliwiającą zapamiętywanie informacji przez długi czas i stanowiącą trwały magazyn zakodowanych śladów pamięci. Do pamięci długotrwałej zostaje wprowadzona tylko część danych przechowywanych przez pamięć krótkotrwałą, po ich wcześniejszej selekcji.

Wyższe czynności nerwowe są związane z korą mózgową. W każdym z ośrodków kory znajdują się grupy bardzo wąsko wyspecjalizowanych neuronów, odbierające ściśle określone informacje, np. o danym wrażeniu. Dzięki ogromnej liczbie synaps informacje te są przekazywane do komórek kojarzeniowych, gdzie są porównywane i scalane w jedną całość. Z kolei zespolenie różnych, niezależnie od siebie działających bodźców w jedno pobudzenie umożliwia wygenerowanie w korze nowej jakościowo odpowiedzi, różnej od odpowiedzi, jaka powstałaby po zadziałaniu tylko jednego bodźca. Złożone czynności (np. myślenie abstrakcyjne, zdolność porozumiewania się, hamowania emocji) powstają dzięki współdziałaniu wielu ośrodków tworzących w obrębie kory tzw. pola kojarzeniowe.

Układ nerwowy warunkuje też procesy psychiczne zwane emocjami, których powstanie związane jest z oceną oraz określeniem znaczenia, jakie dla danego osobnika mają określone przedmioty, zjawiska, inni ludzie, a także jego własna osoba. Za emocje odpowiadają różne struktury korowe i podkorowe mózgu. Istotną rolę w regulacji zachowań emocjonalnych odgrywa tzw. układ limbiczny (obejmujący m.in. węchomózgowie, hipokamp i ciało migdałowate), który integruje czynności struktur korowych z procesami neuroendokrynnymi warunkowanymi przez podwzgórze i czynnością autonomicznego układu nerwowego.

Do zaburzeń w funkcjonowaniu układu nerwowego należą choroby neurologiczne oraz choroby psychiczne. Choroby neurologiczne uwarunkowane są zmianami w pracy określonych struktur układu nerwowego o różnym podłożu (np. padaczka, stwardnienie rozsiane, choroby: Parkinsona, Alzheimera, Huntingtona, Creutzfeldta-Jacoba). Choroby psychiczne nie mają określonego podłoża czynnościowego (np. depresje, psychozy, schizofrenia).04-06-2014
Udarem mózgu
03-06-2014
Stwardnienie rozsiane
02-06-2014
Nerwice
30-05-2014
Narkomania
29-05-2014
Choroba Meniera`a
28-05-2014
Choroba Alzhaimera
27-01-2014
Żal po śmierci bliskiej osoby.
27-01-2014
Zapalenie Opon Mózgowych
24-01-2014
Udar Mózgu
24-01-2014
Stany Lękowe
24-01-2014
Stres
23-01-2014
Przetrwały Zespół Przeciążeniowy
23-01-2014
Półpasiec
22-01-2014
Neuralgia
21-01-2014
Epilepsja
21-01-2014
Depresja
20-01-2014
Choroba Parkinsona

Bestsellery

Kategorie

Obsługiwane płatności
ZAMKNIJ
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.